Vés al contingut (premeu Retorn)

El Parc

El Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT) és un parc científic i tecnològic impulsat per la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l'Ajuntament de Castelldefels i la Universitat Politècnica de Catalunya.

pmt_imatge_parc.jpg

El PMT és un nucli de confluència d’interessos que, sota un mateix model, integra, interconnecta i genera sinergies entre:
 • Centres docents
 • Centres de recerca
 • Empreses amb activitat d'innovació tecnològica
 • Empreses derivades (spin-off) de base tecnològica
.
El PMT és un espai multidisciplinari en el qual s’integren les especialitats següents:
 • Tecnologies de la informació i les comunicacions
 • Aeronàutica i l’espai
 • Enginyeria biològica
 • Biotecnologia i enginyeria agroalimentària
 • Ciències i tecnologies òptiques i fotòniques
 • Tecnologies de la geoinformació
 • Tecnologies del medi ambient
 • Mètodes numèrics en enginyeria
.

 

Formació

pmt_imatge_formacio.jpg

El Parc Mediterrani de la Tecnologia és un nucli clau de la formació, la recerca i la transferència de tecnologia en el sector de les telecomunicacions, l'aeronàutica i els estudis sobre l'espai, així com en el sector de l'enginyeria biològica, la biotecnologia i l'enginyeria agroalimentària, cosa que el configura com a referent en l'àrea de la recerca d'aquests àmbits.

Àmbit de les telecomunicacions i de l'aeronàutica

El conjunt d’estudis de l’àmbit de les telecomunicacions i de l’aeronàutica donen suport a un sector socioeconòmic que representa el 10 % del PIB, i constitueixen un dels programes d’R+D més importants d’àmbit europeu, amb un percentatge situat al voltant del 20 % del conjunt dels fons.

Àmbit de l'enginyeria biològica, la biotecnologia i l'enginyeria agroalimentaria

El conjunt d’estudis de l’àmbit de l’enginyeria biològica, la biotecnologia i l’enginyeria agroalimentària dóna suport a un sector clau de l’economia catalana, que representa el 17 % del PIB, per davant de les indústries químiques i de les indústries de materials de transport. La indústria agroalimentària catalana ocupa 77.300 persones i és capdavantera a l’Estat espanyol.

Recerca

pmt_imatge_recerca.jpg

El PMT, en reunir en un mateix campus les diferents línies i els diferents nivells d'organització de la recerca, permet la generació de sinergies que beneficien tant les institucions ubicades al PMT com el teixit empresarial del territori, en els aspectes següents:

 • La formació de primer cicle, segon cicle i doctorat
 • La formació d'especialització i la formació contínua
 • La transferència tecnològica
 • El foment i dinamització de la innovació
 • La creació d'empreses derivades

Es du a terme en els àmbits següents:

 • Tecnologies de la informació i les comunicacions
 • Aeronàutica i espai
 • Enginyeria biològica
 • Biotecnologia i enginyeria agroalimentària
 • Ciències i tecnologies òptiques i fotòniques
 • Tecnologies de la geoinformació
 • Tecnologies del medi ambient
 • Mètodes numèrics en enginyeria

Connexió amb empreses d'alt contingut tecnològic

El Parc Mediterrani de la Tecnologia integra la formació i la recerca amb les funcions següents:

 • Innovació tecnològica
 • Transferència de tecnologia
 • Transferència de capital humà
 • Promoció d'iniciatives empresarials

Al Parc hi conflueixen interessos; empresaris, professors i estudiants se senten integrats en un mateix model:

 • Les empreses poden conèixer de prop la docència, la recerca i els projectes i productes que s'hi desenvolupen.
 • Els professors tenen més facilitat per orientar la recerca cap a les demandes de les empreses.
 • Els estudiants poden fer pràctiques en empreses i els seus projectes de fi de carrera poden estar orientats a problemes reals.

El Parc és un catalitzador d'empreses: amb productes i serveis d'alt valor afegit per als objectius següents:

 • Desenvolupar projectes d'R+D+IT demanats o orientats des de la indústria.
 • Desenvolupar programes de formació permanent.
 • Incorporar a les empreses titulats amb un alt nivell de formació en activitats de recerca aplicada i desenvolupament.
 • Orientar correctament la recerca fonamental que es desenvolupa als diferents departaments de la UPC

El Parc genera noves iniciatives:

 • Empreses derivades que passen un període d'incubació en un centre de creació d'empreses
 • Ens d'R+D consorciats amb altres empreses o institucions
 • Tallers especialitzats en tecnologies específiques d'alt valor afegit
 • Activitats d'innovació de la UPC
 • Júnior empreses (associacions formades i gestionades per estudiants, que tenen com a finalitat crear lligams entre la universitat i el món laboral) vinculades als estudis per estimular la relació amb l'entorn empresarial i la participació dels estudiants.