Serveis

Serveis per a la comunitat PMT

Biblioteca

Esports

Restaurant

Residència

Reprografia

Cultura

Serveis comuns per a les empreses PMT

Seguretat i Vigilància del PMT

Jardineria

Neteja

Manteniment

Electricitat

Correu

Aparcament

Relacions entre empreses

Lloguer d'espais per treballs audiovisuals