CONCURS: TENS UNA IDEA PER MILLORAR EL PARC MEDITERRANI DE LA TECNOLOGIA?

Us proposem aquesta iniciativa oberta a tota la comunitat del PMT per identificar IDEES que contribueixin a la millora del Parc i que repercuteixin en el gaudi de l’espai on tenim el nostre lloc de treball i/o estudi.

1.- IDEA

Aquest any hem instal·lat carregadors per a vehicles elèctrics, un sostre per l’aparcament de motos, 2 taules pic-nic (properament en posarem més!), un mòdul de dutxes, un tram de barana de fusta que delimita la corredora, hem adquirit un Kit de reparació de bicicletes...

Penses que hi ha quelcom que t’agradaria que féssim?

Tens una IDEA que millorarà el teu benestar al Parc?

2.- DESTINATARIS

Persones que treballeu i estudieu a les entitats ubicades al Parc Mediterrani de la Tecnologia que vulgueu proposar idees que tinguin com a objectiu millorar el Parc.

3.- PREMI

De entre totes les idees presentades es seleccionarà una que serà la guanyadora. El premi que s’atorgarà serà el següent:

 UNA PANERA DE NADAL

4.- ENVÍAMENT DE LA PROPOSTA

La presentació de les idees s’ha d’enviar a l’adreça d’e-mail:

pmt@upc.edu o emplenant el següent formulari

indicant com a assumpte “IDEA”

El cos del missatge ha de tenir:

 

DADES DE CONTACTE: Dades de contacte de la persona que proposa la IDEA.

 

IDEA: Descripció detallada dels principals aspectes de la IDEA proposada.

 

5.- TERMINI DE RECEPCIÓ

El termini de recepció serà el següent:

–      S’obrirà el 22 de novembre de 2019

–      Es tancarà el 8 de desembre de 2019

Tota proposta que arribi fora d’aquest termini no serà avaluada.

6.- JURAT

El jurat estarà composat per la direcció de la entitat gestora del Parc

El veredicte pres pel Jurat serà inapel·lable. El concurs podrà quedar desert.

7.- CRITERIS D’AVALUACIÓ

Las propostes (*) presentades es valoraran prenent como a referència els següents criteris:

 • Implementabilitat en base al pressupost disponible.
 • Impacte – entitats i/o persones que poden gaudir amb la materialització de la idea
  • En el desenvolupament personal i/o benestar de les persones que treballen i/o estudien al Parc Mediterrani de la Tecnologia.
  • Originalitat de la idea
  • Millor relació despesa/impacte
 • Sostenibilitat del projecte/servei

(*) En el cas de rebre dos idees iguals, amb la mateixa qualitat i mateixa valoració, s’atorgarà el premi per rigorós ordre de recepció de la proposta.

8.- MATERIALIZACIÓ DE LA IDEA

El Parc Mediterrani de la Tecnologia, S.L. es compromet a materialitzar la proposta guanyadora.

 

CONDICIONS GENERALS

 • La presentació a aquesta iniciativa pressuposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases per part del participant, així com de qualsevol resolució que s’adopti por incidències no previstes tant per l’organització com pel jurat.
 • Tota documentació entregada pels participants tindrà caràcter confidencial,  el Parc Mediterrani de la tecnologia, S.L. podrà difondre les característiques generals de les propostes presentades, i les de la proposta guanyadora i el nom del la persona creadora de la IDEA.
 • Las persones autores de les propostes presentades cedeixen en exclusiva al Parc Mediterrani de la Tecnologia, S.L. els drets d’explotació de la idea sense cap tipus de limitació.
 • De conformitat amb allò disposat a l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, RGPD), RPTE facilita la següent informació amb relació al tractament de les vostres dades personals:

Informació sobre protecció de dades

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de CatalunyaCampus del Baix Llobregat cbl.proteccio.dades@upc.edu

Dades de contacte del delegat de protecció de dades:

Universitat Politècnica de Catalunya 

Finalitat del tractament:

F03.19 Gestio de premis, concursos, donacions o esdeveniments similars organitzats per la Universitat

Legitimació:

 • Consentiment de l'interessat.
 • Execució d'un contracte en què l'interessat és part.

Destinataris: 

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, tret que hi hagi una obligació legal

Drets de les persones:

Sol·licitar l’accés. La rectificació o supressió. La limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.

Termini de conservació:

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació

Reclamació:

Si no ha estat satisfet l’exercici dels vostres drets, podeu  presentar una reclamació davant  l’APDCAT: apdcat.gencat.cat