HORARI DELS SERVEIS ESTIU 2023

Servei de restauració:
 ●  Del 3 al 31 de Juliol horari de 8:00 a 16:00H

●  Agost Tancat

●  A partir de l’1 de setembre de 8:00 a 17:00 

Servei de correu intern:

Tanca de l'1 al 31 d'agost.

Edifici campus:

Fins el 30 de juny, horari habitual de 8:30 a 20:00.

Del 3 de juliol al 4 d’agost de 8:30 a 14:00

Tancat del 5 al 31 d’agost.

De l’1 al 6 de setembre,  horari de 8:30 a 14:00.

A partir del 7 de setembre, horari habitual de 8:30 a 20:00.