Millora i neteja de l’Olla del Rei

El Parc Mediterrani de la Tecnologia-PMT, en col·laboració amb l’Ajuntament de Castelldefels, ha dut a terme una acció per posar en valor i netejar els terrenys adjacents a l’estany de laminació de l’Olla del Rei, així com la neteja de terrenys al voltant del Passeig del Pi tort i del Carrer Barcelona.

Aquesta acció ha estat finançada pel PMT amb la subvenció de L'Ajuntament de Castelldefels.